تساهل ,انسان ,مذهبي ,تساهل مذهبي
تساهل رايج در جوامع امروزي، در تساهل اروپايي ريشه دارد كه از قرن شانزدهم ميلادي به طور آشكار در جوامع مسيحي مطرح شد. درگيري هاي مذهبي و فرقه اي ميان مسيحيان اروپا نيز عامل اصلي طرح موضوع تساهل است، از اين رو، در نخستين گام، به وادي تساهل مذهبي وارد مي شويم.
پيش تر گفتيم كه تساهل1 به معناي تحمل كساني است كه در عقيده و عمل با انسان اختلاف دارند.
جورج جرداق، نويسنده ي مسيحي كتاب «امام علي؛ صداي عدالت انساني»، به صراحت آن حضرت را اهل تساهل دانسته و در گفتاري با عنوان «نه تعصب و نه بي بند و باري»2 مي گويد:
«علي بن ابي طالب در آن راه وسيعي كه سير مي كرد، هميشه روي در بلندي داشت. حق معاش براي انسان مقرر مي كرد و افزون بر آن، حقوق ديگري را نيز كه كامل شدن حقوق انسان جز با آن ها ميسر نمي شد، در نظر داشت. او مراعات يك مذهب و عقيده نكرد و نظر به يك قوم و نژاد نيافكند، همه ي جنس بشر را مراعات فرمود، از هر نژاد و جنس و خوي و سرشت و با هر اختلاف كه در زندگي آنان تصور شود.
منبع اصلی مطلب : امام متقین
برچسب ها : تساهل ,انسان ,مذهبي ,تساهل مذهبي
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : امام علي عليه السلام و تساهل مذهبي